s 03

Special

offers

Фирма „ЕВРОС КИП" ЕООД обявява инвестиционно намерение за Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на „ЕВРОС КИП" ЕООД, находяща се в УПИ III-323,700, кв. 7, ПЗ „Север", гр. Бургас и в обект на „ЕВРОС КИП" ЕООД - Складова база, находяща се в гр.Пловдив УПИ XLII-549, кв 7, по плана на ЮИЗ I и II ЧАСТ които ще включват:
  • Полагане на външна топлоизолация на стени
  • Полагане на топлоизолация на подпокривно пространство, заедно с подмяна на осветителни тела с LED панели
  • Фотоволтаична централа на покрива на сградата за собствено потребление
  • Изграждане на централна климатична инсталация на директно изпарение